Bestedingsverklaring

Momenteel werft de stichting Getu Foundation alleen fondsen voor haar eerste project, het Lusaka Nursing Institute. De stichting wordt gerund door vrijwilligers; afgezien van registratiekosten (bijv. KvK), gaan alle geworven fondsen rechtstreeks naar de projecten. 

Inkomsten komen uit het lesgeld van studenten en donaties
Het LNI opereert op ‘not-for-profit’-basis. Uit de lesgelden worden salarissen van personeel, schoolhuur, gas, water en electra betaald. Donaties worden gebruikt voor de aanschaf van boeken en (medisch) trainingsmateriaal. Zolang er nog geen 3 jaargangen studenten zijn, komen we bovendien tekort op de lopende kosten van de school, en zullen donaties van particulieren (bijvoorbeeld 1 euro per dag; zie nieuwsbrief dec 2005) ook hiervoor worden aangewend.

Eventuele overschotten uit deze fondsen worden direct in de school geïnvesteerd.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt als donateur worden uw gegevens opgeslagen in ons donateursbestand. Wij bewaren uw gegevens om u te informeren over activiteiten van de Getu Foundation en het Lusaka Nursing Institute. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan andere partijen verstrekt.

Wij willen onze donateurs graag op de hoogte houden van ons werk. Daarom zenden wij u met gepaste regelmaat onze nieuwsbrief. Mocht u daar geen prijs op stellen dan kunt u dit te allen tijde aan ons bekend maken.

Links naar andere sites
Deze site bevat links naar andere sites. Andere sites kunnen ook een link bevatten naar deze site. In beide gevallen is de Getu Foundation niet aansprakelijk voor de inhoud, privacy reglementen en zakelijke activiteiten van iedere andere website of bedrijf.