Sponsors & Partners

De Getu Foundation wordt gesteund door de volgende organisaties:

Via de particuliere goede doelensite van de 1%-club voeren we actie voor specifieke, concrete projecten. Momenteel is dat een actie voor inrichting van de keuken van het studentenverblijf bij het Lusaka Health Institute.


Koop je boeken via YouBeDo en steun gratis de Getu Foundation

De Getu Foundation is aangesloten bij de webwinkel YouBeDo. Van je aankoop bij YouBeDo wordt 10% gratis gedoneerd aan een goed doel naar keuze. Ben je dus van plan een boek te kopen via internet, kijk dan eens op YouBeDo.com en geef aan dat je de Getu Foundation wilt steunen. Kleine moeite, want de boeken kosten hetzelfde als bij alle andere boekenwinkels.


Wilde Ganzen werft, vanuit een oecumenische inspiratie, fondsen voor concrete en kleinschalige projecten ten behoeve van kansarmen in de gehele wereld. De Getu Foundation voerde in 2006 met de Wilde Ganzen een MeerWaarde-actie, voor de financiering van lesmaterialen; boeken, anatomische modellen, etc. In januari 2007 werd deze actie afgesloten; de ruim 19.000 euro aan donaties werd door de Wilde Ganzen aangevuld met een premie tot ruim 30.000 euro. Op 25 februari 2007 zullen de Wilde Ganzen ook nog vliegen voor het LHI, op radio en tv. Voor meer informatie, zie Acties en agenda.


Het doel van Stichting DeltaCare is het stimuleren en aanmoedigen van projecten in ontwikkelingslanden via bekenden die in het ontwikkelingsland wonen en/of werken.


 Fonds voor verpleegkundigenStichting Fonds voor Verpleegkundigen verschaft materiële steun aan verpleegkundigen in binnen- en buitenland. Van de lichting juli 2006 aan het Lusaka Nursing Institute, sponsort het Fonds voor Verpleegkundigen twee zeer gemotiveerde en arme studenten.
 


De Getu Foundation is partner van:

Sinds 2006 werken wij samen met JoHo. Via hen zijn al vijf vrijwilligers (bijv. studenten geneeskunde, verpleegkunde, etc.) voor een periode van 3-6 maanden actief geweest bij het LHI in Zambia. JoHo is een (inter)nationale organisatie met als doel zo veel mogelijk centra te creëren op het gebied van werken, reizen en internationale samenwerking. Het overdragen van kennis, het bevorderen van internationale contacten, bewustmaking en het geven van voorlichting staan hierbij centraal. JoHo heeft in Nederland verschillende centra waar men terecht kan voor alles op het gebied van reizen en werken in het buitenland.


OneWorld Nederland is onderdeel van een wereldwijd nieuws-netwerk, met meer dan 1.600 partners in 90 landen. One World is een onafhankelijk en toonaangevend internet nieuws- en informatiepunt over ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid en milieu.

Partners van het netwerk zijn o.a. goede doelen, handelsorganisaties, vakbonden, onderzoeksbureau's, wetenschappelijke instellingen, lobbygroepen. De partners hebben als uitgangspunten hun betrokkenheid bij mensenrechten, duurzame ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid, en de overtuiging dat hun gemeenschap sterker is dan de som der delen.


Werkgroep Zambia is een Nederlandse stichting met als doel het vergroten van kennis en inzicht in de politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen in Zambia.
Ieder kwartaal brengt de werkgroep een nieuwsbrief uit voor haar circa 500 donateurs. In het septembernummer van 2006 werd aandacht besteed aan de Getu Foundation.


Overige links: