Jaarverslag: Inkomsten & uitgaven 2005-2006

Verhalend jaaroverzicht van het eerste 'gebroken boekjaar' van de stichting Getu Foundation.

Hoe gingen we tewerk bij het werven van fondsen voor ons eerste project? Wat hebben deze website, de nieuwsbrieven en aanvragen bij ngo's en andere fondsen opgeleverd voor het LNI/LHI? Hoeveel studenten verpleegkunde zijn gesponsord door Nederlandse particuliere donateurs? Lees het allemaal in dit pdf-document.

Marijn Wiersma, penningmeester

Medisch antropoloog en sinds 1995 werkzaam in diverse Afrikaanse landen, o.a. voor Artsen Zonder Grenzen en het Wereld Voedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP).
“Van 2003 tot 2007 woonde ik met man en vier kinderen in Zambia. Vanaf 2004 werkte ik als senior project manager voor PharmAccess International (PAI), een not-for-profit stichting, met als doel het meer en beter toegankelijk maken van highly active antiretroviral therapy (HAART) voor HIV/AIDS-patienten in ontwikkelingslanden via de particuliere sector. Mijn werkervaring in verschillende Afrikaanse landen heeft me laten zien dat onderwijs een zeer grote rol kan spelen bij het verbeteren van de levensomstandigheden van veel mensen. Zeker als het ook nog eens gericht is op het versterken van van de gezondheidszorg.
De Getu Foundation en het Lusaka Health Institute doen dat op een heel concrete manier: het opleiden van verpleegkundigen is cruciaal in het aanpakken van een aantal grote problemen in Zambia.”
Sinds januari 2008 werkt Marijn als sociaal specialist voor FMO (Netherlands Development Bank).

e-mail: marijnwiersma@getufoundation.nl

Fons van Hoek, voorzitter

Studeerde Biomedische Wetenschappen in Leiden en deed in Den Haag de Hoge Hotelschool.
“Ik ben een groot liefhebber van het Afrikaanse continent (reizen, kunst) en werk als operations manager bij een grote hotelketen. Ik raakte bij het LHI betrokken, door mijn lange vriendschap met Marijn en haar gezin, we zijn ze altijd wel achterna gereisd en hebben zo aardig wat meegemaakt in verschillende Afrikaanse landen. Toen Marijn met de school begon, was al snel duidelijk dat er de eerste jaren ook nog flink wat geld van buiten nodig zou zijn om alles goed van de grond te krijgen. Hierbij zag ik ook een rol voor mijzelf; faciliteren en ondersteunen. De volgende logische stap was in Nederland een stichting te vormen om fondsen voor de school en soortgelijke projecten te kunnen werven. Het is mooi hier vanuit Nederland onze omgeving te inspireren, zo gaat de liefde voor Afrika verder dan alleen reizen en genieten van al het moois.”

e-mail: fonsvanhoek@getufoundation.nl

Jasper de Grood, secretaris

met ingang van 1 juli 2010 is Jasper de nieuwe secretaris.

Lees meer over hem op de LHI-projectpagina bij de 1%-club.

Voorlopig verloopt correspondentie met de stichting via het adres Witte Singel 98; 2311 BR Leiden.

Marco Oskamp, algemeen bestuurslid

Werktuigbouwkundige, ondernemer en Afrika-reiziger.
“Tijdens onze lange reizen door Afrika zijn mijn vrouw Myrthe en ik langere tijd in Zambia geweest. Na onze tijd in Zambia waarin we gereisd én gewerkt hebben, wilden we een positieve bijdrage leveren aan dit land. Toen Marijn, die we in Lusaka hebben leren kennen, vertelde over haar plannen voor het LHI viel alles op zijn plaats. Omdat we aardig begrijpen hoe men in Afrika denkt, leeft en werkt kunnen we Afrikaans meedenken maar Europees handelen. We runnen nu samen een bedrijf dat mensen helpt bij de voorbereiding/ uitrusting van avontuurlijke 4x4 reizen naar onder andere Afrika. De passie voor Afrika is wat ons bindt en wat onze inzet voor de Getu Foundation motiveert.”

e-mail: marcooskamp@getufoundation.nl