Getu Foundation

Op 30 oktober 2009 vond in Zambia de feestelijke diploma-uitreiking plaats aan de eerste 16 afgestudeerde verpleegkundigen van het Lusaka Health Institute. Sindsdien studeren er elk jaar zo'n 20 studenten af, die merendeels binnen Zambia de gezondheidszorgverlening gaan versterken. Het laatste nieuws over de school vindt u op onze pagina met Nieuwsbrieven.


De Getu Foundation informeert over gezondheidszorg en onderwijs in Zambia en andere Afrikaanse landen. In Nederland werft de stichting fondsen bij particulieren en bedrijven voor innovatieve projecten op deze terreinen.

De Afrikaanse killer diseases malaria, tbc en vooral HIV/AIDS ondermijnen de economische, sociale en gezondheidsstructuur van o.a. Zambia. Het land telt 8.000 verpleegkundigen waar er 16.000 nodig zijn, aldus het ministerie van Gezondheid.

20% van de bevolking is HIV-positief; 80% van de ziekenhuisbedden wordt bezet door AIDS-patiënten. Voorlichting, ziekenzorg en advies bij de toediening van anti-retrovirale medicijnen (ARV’s) kan miljoenen levens redden, en kan alleen goed gebeuren door deskundig (para)medische personeel.

Ons eerste project, het Lusaka Health Institute (LHI), zal per jaar tientallen studenten opleiden tot registered nurse. De school combineert moderne onderwijsmethoden met een zakelijke benadering. Doelstellingen zijn betaalbaar onderwijs, versterking van de gezondheidszorg, en bestrijding van de brain drain (Zambiaanse docenten; gesponsorde studenten werken 3 jaar na opleiding in Zambia).

Hiermee ondersteunen we de Millennium Development Goals, in het bijzonder doel nummer zes: 'Combat HIV, malaria and other diseases.'

De Getu Foundation hoopt dat we voor dit en soortgelijke projecten in de toekomst op uw assistentie mogen rekenen.

Lees ook: Jaarverslag van stichting Getu Foundation 2007.